torsdag 9. januar 2014

Sykkelbyen Asker - også med hindringer for syklistene

Asker er sykkelby og et av kommunens tiltak er å øke fremkommeligheten for syklister. Det er et godt tiltak, og det er heldigvis stadig fokus på at sykkelveier skal proriteres. Men til tross for både ambisjoner og fokus skjer det igjen! Det dukker opp sykkelstengsler uten forvarsel, stengsler som ikke matcher kommunens ambisjon som sykkelby.

Denne gangen gjelder det området ved Slependen. Til tross for at veiløsningen mellom Billingstadsletta og Nesøyveien er relativt ny, kan det være krevende for syklistene å komme igjennom 3 rundkjøringer, litt under veien og over gangfelt ifht. om du velger å bruke fortauet eller kjempe med bilistene i veibanen. Derfor velger mange av oss som bor på Nesøya å benytte stien mellom næringsbygget vis a vis CoopExtra (SmartClub) bygget og ICA. Da slipper vi unna krevende biltrafikk, får noen etterlengtede meter med rolig sykkelsti langs sjøen, som er både tryggere og raskere enn alternativet. Det har gått fint i mange år, helt til i dag! Uten forvarsel er området sperret med bygningsgjerder og "adgang forbudt" skilt. Næringsbygget skal antageligvis rives, det er rigget brakker på p - plassen og syklistene og gående som passerer daglig er ikke hensyntatt, men utestengt og det uten varsel eller informasjon.

Skiltet møtte meg brått på hjemveien i dag. I går skrev jeg en epost til Asker kommune med spørsmål om syklistene var tenkt på når det skulle være bygging på denne tomten. Svaret som kom var vagt at man ikke visste grunnet sikkerhet og byggeprosjektets behov. Når svaret skrives er området allerede sperret. Har det i det hele tatt vært dialog mellom byggherre og kommunen om å hensynta syklistene? Hadde det ikke vært mulig å plassere brakkeriggen litt annerledes og hatt en passasje for syklistene i ytterkant av eiendommen?

Denne stien er antagelig ingen offisiell sykkelvei. Det er en sti som brukes av gående og syklister, som er fremkommelig året rundt, også på snø. Det er jo nettopp slike snarveier og stier som er så verdifulle for oss så lenge sykkelnettet har de manglene det har. Nå ser det ut som jeg på ubestemt tid har mistet en av de stiene jeg bruker hver dag, året rundt. Fra i morgen tråkkes det istedet i veibanen i et av Norges mest trafikerte kryss. Synd for meg og synd for sykkelbyen Asker som ikke vet noe om at stien er sperret. Det er ikke for sent å gjøre noe med denne saken, så jeg oppfordrer de involverte til å finne en løsning så vi igjen kan bruke stien.

Denne morgenstunden på sykkel langs Slependrenna erstattes dessverre med tett biltrafikk


Relevante artikler for flere ut på sykkelen:

http://haugenbirgit.blogspot.no/2013/12/flere-ut-pa-sykkelen.html

http://haugenbirgit.blogspot.no/2013/10/sykle-til-jobben-tips-til-vintersykling.html

http://haugenbirgit.blogspot.no/2013/06/sykle-til-jobben.html


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar